Aktivity Ostrava Convention Bureau

V rámci posílení pozice destinace Severní Morava na "poli" kongresové turistiky navštěvujeme řadu networkingových akcí, workshopů či výstav, kde aktivně představujeme náš region a Ostravu jako unikátní místo pro kongresové akce.

Aktivní účast na zmíněných akcích představuje významný prostředek pro prezentaci Ostravy a Moravskoslezského kraje jako vhodného místa pro pořádání kongresů, konferencí, teambuildingů a dalších MICE aktivit.

Jsme rádi, že na těchto eventech můžeme prezentovat také služby našich partnerů, např., z řad hotelů, cateringových společností, eventových agentur či dopravců v rámci kraje.

V neposlední řadě je zde ideální možnost ke sdílení zkušeností a sledování nových trendů v kongresovém průmyslu.

Níže naleznete seznam podstatných akcí, kterých se naše Ostrava Convention Bureau účastmilo v prvním pololetí roku 2023.

  • Networking Breakfast with PCO´s, DMC´s, corporates / 28. 2. 2023, neřízený workshop s českými i zahraničními buyers (více než 36 osobních schůzek)
  • Event Fest 2023 / 21. 3. 2023
  • Czechia Travel Trade Day / 24. 4. 2023, největší incomigový event Czech Tourismu, více než 50 osobních schůzek
  • IMEX Frankfurt / 23.–25. 5. 2023, světový veletrh incentivní a kongresové turistiky
  • Events Club Forum / 11. – 16. 6. 2023, jedinečná platforma pro setkání nákupčích a dodavatelů, výměna názorů, vyhledání nových partnerů. Přes 30 jednání formou B2B.